Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:282

Riksdagsskrivelse

2005/06:282

Image: RSKR_200506__282-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU8 Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.