Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:306

Riksdagsskrivelse

2005/06:306

Image: RSKR_200506__306-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU21 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2006

Helena Höij

Per Persson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:305 till Utbildnings- och kulturdepartementet