Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:307

Riksdagsskrivelse

2005/06:307

Image: RSKR_200506__307-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utbildnings- och kulturdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU23 Kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2006

Helena Höij

Per Persson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.