Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:321

Riksdagsskrivelse

2005/06:321

Image: RSKR_200506__321-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU30 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott får jag anmäla att riksdagen denna dag dels beslutat att lagförslaget under punkt 2 ska hänvisas till justitieutskottet för att där vila i minst tolv månader från den 29 maj 2006 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.