Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:324

Riksdagsskrivelse

2005/06:324

Image: RSKR_200506__324-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU28 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:323 till Utbildnings- och kulturdepartementet