Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:50

Riksdagsskrivelse

2005/06:50

Image: RSKR_200506__50-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU2 Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 november 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson