Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:134

Riksdagsskrivelse

2006/07:134

Image: RSKR_200607__134_134-134-1.png

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU6 Vissa regler om ränta i samband med återkrav får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2007

Liselott Hagberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.