Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:193

Riksdagsskrivelse

2006/07:193

Image: RSKR_200607__193_193-193-1.png

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU9 Högskoleutbildning av officerare m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson