Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:45

Riksdagsskrivelse

2006/07:45

Image: RSKR_200607__45-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Statsrådsberedningen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 december 2006

Per Westerberg

Per Persson


[1]

Riksdagsskrivelse 2006/07:46 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelse 2006/07:47 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2006/07:48 till Utbildnings- och kulturdepartementet

Riksdagsskrivelse 2006/07:49 till Jordbruksdepartementet

Riksdagsskrivelse 2006/07:50 till riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelse 2006/07:51 till Riksdagens ombudsmän

Riksdagsskrivelse 2006/07:52 till Riksrevisionens styrelse