Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:123

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:123

Image: RSKR_200708__123_--1.png

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU10 Statsbudget för 2008 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-20

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.