Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:129

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:129

Image: RSKR_200708__129_--1.png

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU6 Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-01-23

Per Westerberg

Ulf Christoffersson