Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:15

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:15

Image: RSKR_200708__15_--1.png

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002-2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-11-14

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.