Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:165

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:165

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU30 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-04-23

Per Westerberg

Ulf Christoffersson