Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:168

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:168

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU29 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-05-07

Per Westerberg

Ulf Christoffersson