Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:238

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:238

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU27 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-12

Per Westerberg

Ulf Christoffersson