Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:259

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:259

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-18

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:260 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.