Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:57

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:57

Image: RSKR_200708__57_--1.png

Regeringen

Miljödepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-06

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:55 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2007/08:56 till Utbildningsdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:58 till Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:59 till Kulturdepartementet