Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:59

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:59

Image: RSKR_200708__59_--1.png

Regeringen

Kulturdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2007/08:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-06

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:55 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:56 till Utbildningsdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:57 till Miljödepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:58 till Integrations- och jämställdhetsdepartementet