Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:6

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:6

Image: RSKR_200708__6_--1.png

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-10-31

Per Westerberg

Ulf Christoffersson