Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:180

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:180

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU14 Riksdagsordningsfrågor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 februari 2009

Birgitta Sellén

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:181 till riksdagsstyrelsen