Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:187

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:187

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryck - Sveriges demokratibistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 mars 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson