Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:229

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:229

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 maj 2009

Per Westerberg

Annalena Hanell