Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:254

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:254

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU26 Flyget i utsläppshandeln får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 maj 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson