Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:255

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:255

Regeringen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU8 Försöksverksamhet med sfi-bonus får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 maj 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson