Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:291

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:291

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson