Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:292

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:292

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson