Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:295

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:295

Riksbanksfullmäktige1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2006–2008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:294 till Finansdepartementet