Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:296

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:296

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU27 Utvecklingen inom den kommunala sektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson