Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:297

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:297

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU35 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.