Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:309

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:309

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:308 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.