Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:8

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:8

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU3 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 oktober 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.