Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:167

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:167

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson