Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:187

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:187

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU10 Ändring i lagen om luftfartsskydd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 februari 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson