Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:297

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:297

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson