Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:308

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:308

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU42 Nya villkor för stödet till dagspressen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson