Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:350

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:350

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU22 Några körkorts- och fordonsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson