Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:376

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:376

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU25 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.