Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:3

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:3

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU3 Signalspaning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 oktober 2009

Liselott Hagberg

Per Persson