Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:142

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:142

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 december 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson