Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:145

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:145

Riksbanksfullmäktige

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU17 Godkännande av ett utökat åtagande under Internationella valutafondens modifierade nya lånearrangemang (NAB) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 januari 2011

Per Westerberg

Per Persson