Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:222

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:222

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 april 2011

Per Westerberg

Ulf Christoffersson