Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:261

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:261

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU3 Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 maj 2011

Liselott Hagberg

Ulf Christoffersson