Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:325

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:325

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2010/11:SfU12 Vissa ändringar i sjukförsäkringen (förnyad behandling) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juli 2011

Per Westerberg

Annalena Hanell