Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:47

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:47

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU4 Fiskevårdsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 december 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2010/11:46 till Jordbruksdepartementet