Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:4

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:4

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU11 Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 november 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson