Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:64

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2010/11:64

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.