Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:238

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:238

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU47 Auktionering av utsläppsrätter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.