Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:57

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:57

Regeringen

Statsrådsberedningen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 december 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson


[1]

Riksdagsskrivelse 2011/12:56 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:58 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:59 till Socialdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:60 till Landsbygdsdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:61 till Kulturdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:62 till Arbetsmarknadsdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:63 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelse 2011/12:64 till Riksdagens ombudsmän