Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:69

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:69

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson