Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:79

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:79

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 december 2011

Per Westerberg

Claes Mårtensson